Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
 1. Γενικά: Το e-naxios villages είναι ένα portal που ανήκει στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Με τη χρήση της πλατφόρμας e-naxios villages αποδέχεστε και συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης.
 2. Αποδοχή των όρων: Η χρήση της πλατφόρμας e-naxios villages υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης. Με την πρόσβαση και χρήση του e-naxios villages οι χρήστες αποδέχονται αυτούς τους όρους χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας.
 3. Περιεχόμενο: Όλο το περιεχόμενο που καταχωρείται στο e-naxios villages πρέπει να είναι ακριβές, αυθεντικό και σχετικό με τον πολιτισμό, τα δρώμενα και την ιστορία της περιοχής. Οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται πρέπει να είναι νόμιμη, να μην παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων και να μην περιέχει υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο.
 4. Δικαιώματα και ευθύνες των χρηστών: Οι χρήστες που καταχωρούν περιεχόμενο στο e-naxios villages είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτό. Πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και άδειες για την καταχώρηση του περιεχομένου τους. Κατά την καταχώρηση οι χρήστες αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε διαφωνία ή προσφυγή μπορεί να προκύψει σχετικά με το περιεχόμενό τους.
 5. Προστασία προσωπικών δεδομένων: Το e-naxios villages σέβεται την ιδιωτικότητα των χρηστών του. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της πλατφόρμας χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 6. Περιορισμός ευθύνης: Το e-naxios villages δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή τραυματισμό πιθανώς προκύψει από τη χρήση της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων σε, απώλειες που προκύπτουν από την ανεπάρκεια, την ανακρίβεια ή την ασάφεια του περιεχομένου.
 7. Σύνδεσμοι σε Τρίτες Ιστοσελίδες ή Υπηρεσίες: Η πλατφόρμα μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από εμάς. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιασδήποτε ιστοσελίδας ή υπηρεσίας τρίτων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν θα είμαστε υπεύθυνοι ή υπόχρεοι, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που πιθανώς προκληθεί  ή υποτίθεται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εμπιστοσύνη σε οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα σε ή μέσω οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή υπηρεσίας τρίτων.
 8. Αναθεώρηση των Όρων Χρήσης: Το e-naxios villages διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η συνέχεια χρήσης της πλατφόρμας από τους χρήστες μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση στους όρους χρήσης σημαίνει ότι οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν με τις αλλαγές.
 9. Αποποίηση: Το e-naxios villages δεν εγγυάται ότι η πλατφόρμα θα είναι πάντα διαθέσιμη, ή ότι το περιεχόμενο της πλατφόρμας θα είναι πάντα ενημερωμένο, ακριβές, πλήρες ή ελεύθερο από τεχνικές ατέλειες ή τυπογραφικά λάθη.
 10. Εφαρμοστέα νομοθεσία: Οι παρόντες όροι χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά, ισχυρισμός ή διαφωνία που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.
 11. Διακοπή Υπηρεσιών: Το e-naxios villages διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών του οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς ειδοποίηση, για οποιοδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, και δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή αυτή.
 12. Διαφημίσεις και Προώθηση: Οι χρήστες συμφωνούν ότι το e-naxios villages μπορεί να ενσωματώνει διαφημίσεις ή άλλα προωθητικά περιεχόμενα στην πλατφόρμα, και ότι δεν έχουν δικαίωμα σε οποιαδήποτε απόδοση από αυτές τις διαφημίσεις.
 13. Χρήση Cookies: Η ιστοσελίδα e-naxios villages χρησιμοποιεί cookies για την βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης των αναγνωστών και την παροχή διαφόρων υπηρεσιών και εξατομικευμένων δημοσιεύσεων και διαφημίσεων. Με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα e-naxios villages δηλώνετε ότι αποδέχεστε την χρήση των cookies.
 14. Διαχείριση Λογαριασμών: Οι χρήστες ευθύνονται για τη διαχείριση των λογαριασμών τους. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων τους και την αντιμετώπιση τυχόν ακατάλληλης χρήσης του λογαριασμού τους. Οι χρήστες πρέπει να ειδοποιήσουν άμεσα το e-naxios villages σε περίπτωση που υποπτεύονται ότι ο λογαριασμός τους έχει παραβιαστεί ή καταχραστεί.
 15. Διαφορές: Οποιαδήποτε διαφορά πιθανώς προκύψει σε σχέση με αυτούς τους όρους χρήσης ή τη χρήση της πλατφόρμας θα πρέπει να αναφέρεται πρώτα στο e-naxios villages μέσω της φόρμας επικοινωνίας, πριν ο χρήστης προσφύγει σε άλλες μεθόδους επίλυσης διαφορών, όπως τα δικαστήρια.
 16. Επικοινωνία: Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με αυτούς τους όρους χρήσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το e-naxios villages μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 17. Συλλογή και Χρήση Δεδομένων: Ενδέχεται να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε πληροφορίες για τη χρήση της πλατφόρμας από τους χρήστες για σκοπούς όπως η βελτίωση της λειτουργικότητας και της εμπειρίας του χρήστη, η προσαρμογή του περιεχομένου, η διαφήμιση και η έρευνα.
 18. Πνευματική Ιδιοκτησία: Όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των λογοτύπων, των γραφικών, των βίντεο, των ήχων και των λοιπών υλικών, προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αναδημοσιευθεί, διανεμηθεί, πωληθεί, τροποποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 19. Αποζημίωση: Οι χρήστες συμφωνούν να αποζημιώσουν, να υπερασπιστούν και να αθωώσουν το e-naxios villages, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους και τους εταίρους του από και κατά οποιεσδήποτε απώλειες, δαπάνες, βλάβες και κόστη, συμπεριλαμβανομένων λογικών εξόδων δικηγόρων, που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης από τον χρήστη, τη χρήση της πλατφόρμας ή την πρόσβαση σε αυτή.
 20. Περιορισμός Ευθύνης: Σε καμία περίπτωση, το e-naxios villages δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή συνεπακόλουθη ζημία που προκύπτει από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της πλατφόρμας.

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε το e-naxios villages. Είμαστε σίγουροι ότι η εμπειρία σας στο  e-naxios villages θα είναι εποικοδομητική και ευχάριστη. Η συμμόρφωση με τους παραπάνω όρους διασφαλίζει την αρμονική λειτουργία της πλατφόρμας για όλους τους χρήστες.